સમાચાર

ડ્રમ વૉશિંગ મશીન માટે બેરિંગ્સ

2019-03-21

ઉત્પાદન વિગતો

   

કી વિશિષ્ટતાઓ / વિશિષ્ટ સુવિધાઓ

1 # 12289; બાહ્ય વ્યાસ 52 + 0 / -0.08 # 65307;
2 # 12289; આંતરિક વ્યાસ 25 + 0 / -0.12
3 # 12289; ઉચ્ચ-ચોકસાઇ ઉત્પાદનો
4 # 12289; વૉશિંગ મશીન માટે મૂળ બેરિંગ્સ